http://www.kavevzw.be/albinus.htm - Last updated on 2015.09.26 by Frans Janssens
Royal Entomological Society of Antwerp : Cyphoderus albinus in mierennesten

Op zoek naar twee bijzondere mierengasten
Cyphoderus similis uit de USA
2006 © McClarin, J.
Cyphoderus albinus uit de UK
with Myrmica sp.
2007 © Cornwall, N.J.

Platyarthrus hoffmannseggii
2007 © Natuurpunt
Platyarthrus hoffmannseggii
2007 © Natuurpunt

Sinds vorige zomer loopt een project in Nederland en België met als hoofddoel een analyse naar de gastheerspecificiteit van twee algemene mierengasten: de Mierenspringstaart Cyphoderus albinus en de Mierenpissebed Platyarthrus hoffmannseggii. Beide soorten zijn wit, blind, mobiel en nemen een aparte positie in binnen beide faunagroepen. Het project kwam er omdat wij graag een aantal vragen zouden willen beantwoorden.

We kunnen dus wel wat hulp gebruiken bij het verzamelen van waarnemingen die deze en vele andere vragen zouden kunnen helpen oplossen. Elke waarneming van één of beide gasten in het nest van willekeurige mierensoorten is welkom en bruikbaar. Platyarthrus hoffmannseggii herkennen is eenvoudig maar mieren en witte springstaarten op naam brengen is niet altijd eenvoudig. Daarom stellen we voor om van elke waarneming een klein staaltje in te zamelen in alcohol. Zeker in het geval van een vermoedelijke vondst van Cyphoderus albinus aangezien verwarring met andere ondergronds levende witte springstaarten niet uit te sluiten is. Mocht je interesse door bovenstaande mierengasten en hier gestelde vragen over hun levenswijze zijn opgewekt en je naast het voorkomen ook meer in detail ecologische gegevens wil noteren, neem dan gerust contact met éé van de auteurs. Voor alle duidelijkheid toch ook meegeven dat waarschijnlijk een aantal vragen niet op te lossen zijn zonder een nest helemaal uit te graven, of geven hier vooropgestelde waarnemingen maar een deel van de oplossing van al onze vragen.
Om ethische redenen raden we dan ook ten stelligste aan geen nesten uit te graven en slechts enkele mierenwerksters en 1-2 gasten per nest in te zamelen. Indien één van de gasten in een nest voorkomt zijn in 90% van de gevallen meerdere individuen aanwezig en is het inzamelen van slechts één exemplaar niet nefast voor de populatie.

Waarnemingen van Cyphoderus albinus in mierennesten kunnen steeds gemeld worden bij:

Stalen van springstaarten uit mierennesten kunnen ter identificatie steeds gestuurd worden naar:
Frans Janssens
Universiteit Antwerpen - Evolutionaire Biologie
Groenenborgerlaan 171
B-2020 Antwerpen

Referenties