http://www.kavevzw.be/entoinfo/15/1.htm - 2015.09.26 Frans Janssens
: Entomo-Info 15 (1)

Inhoudsopgave : ENTOMO-INFO : Jaargang 15 nr 1, 2004.

blz. 4 : I. INLEIDING

blz. 4 : II. MEDEDELINGEN

blz. 4 : II. 1. ALGEMEEN

blz. 4 : II. 1.1. Lidgeld.

blz. 4 : II. 1.2. Familienieuws.

blz. 5 : II. 1.3. Bibliotheek - deel 19. Jos Bruers.

blz. 6 : II. 2. ACTIVITEITEN

blz. 6 : II. 2.1. Wetenschappelijk Onderzoek.

blz. 6 : II. 2.2. Postzegeltentoonstelling Lepidoptera.

blz. 6 : II. 2.3. Entomologische weekenden.

blz. 7 : III. ENTOMOLOGISCHE BIJDRAGE

blz. 7 : III. 1. Bijdrage tot de keverfauna (Coleoptera)

van België en het palearctisch gebied. Marc Lodewyckx, Francis Verbeelen,

Michel Van Malderen, Victor Naveau.

blz. 19 : IV. LEZERSBIJDRAGE

blz. 19 : IV. 1. Rupsen als ...reddertjes. Berthe Maveau.

blz. 21 : V. FACETOOG

blz. 21 : V. 1. Artikelbespreking

Bastaardschorpioenen aan de Zeeuwse kust

(Arachnida : Pseudoscorpiones). Hans Henderickx.

blz. 23 : V. 2. Bespreking van

A new myrmecophilous Allochernes (Arachnida : Pseudoscorpiones :

Chernetidae) from Catalunya, Spain. Paul Naveau.

blz. 25 : V. 3. ANKONA jaarboek 2002.

Boekbespreking R. Van Coppenolle.

blz. 28 : VI. ACTIVITEITENPLANNING 15-1

© Iedere schrijver is verantwoordelijk voor zijn artikel of verslag.

MET DANK AAN ALLE MEDEWERKERS AAN DIT TIJDSCHRIFT