http://www.kavevzw.be/entoinfo/17/4.htm - 2015.09.26 Frans Janssens
: Entomo-Info 17 (4)

Inhoudsopgave : ENTOMO-INFO : Jaargang 17 nr 4, 2006.blz. 84 : I. INLEIDINGblz. 84 : II. MEDEDELINGEN

blz. 84 : II. 1. ALGEMEEN

blz. 84 : II. 1.1. Lidgeld 2007.

blz. 84 : II. 1.2. Vakantiegroeten.

blz. 85 : II. 1.3. Bibliotheek - Deel 28. Victor Naveau.

blz. 87 : II. 1.4. In memoriam Tannia Sels. Peter de Batist.

blz. 88 : II. 1.5. ANKONA-nieuwsbrief in een nieuw kleuren-kleedje. www.ankona.beblz. 89 : II. 2. ACTIVITEITEN

blz. 89 : II. 2.1. Oproep tot medewerking, onderzoek van de

Xenos 'vesparum' groep in België

(Strepsiptera : Stylopidae). Hans Henderickx.

blz. 91 : II. 2.2. Wetenschappelijk onderzoek. Victor Naveau.

blz. 92 : II. 2.3. Entomologisch Studie-weekend te Meix-devant-Virton. André De Boey.

blz. 93 : II. 2.4. Tiende ANKONA-ontmoetingsdag : 10 februari 2007. www.ankona.be

blz. 94 : II. 2.5. LIKONA-contactdag : 20 januari 2007. www.limburg.be/likona

blz. 96 : II. 2.6. Achttiende Nederlandse Entomologendag :

15 december 2006. www.nev.nlblz. 97 : III. ENTOMOLOGISCHE BIJDRAGEN

blz. 97 : III. 1. Anoplophora chinensis FÖRSTER voor het eerst gevonden

in België (Coleoptera, Cerambycidae). Arno Thomaes.blz. 99 : IV. ACTIVITEITENVERSLAG

blz. 99 : IV. 1. Reisverslag natuurexcursie Czech Republic :

Bohemen Chribska van 12 tot 18 mei 2006. Ferdy Jacobs, Tim Hansen

en Nico Büscher.

blz. 106 : V. FACETOOG : VOOR U GELEZEN

blz. 106 : V. 1. Description of a new fossil Pseudogarypus

(Pseudoscorpiones : Pseudogarypidae) with the use of

X-ray micro-CT to penetrate opaque amber.

blz. 106 : V. 2. LIKONA jaarboek 2005. www.likona.beblz. 109 : VI ENTOMO-JUNIOR

blz 109 : VI. 1. Letterkader 2006-2. Caroline Naveau.blz 109 : VII. ACTIVITEITENPLANNING 17-4

© Iedere schrijver is verantwoordelijk voor zijn artikel of verslag.

MET DANK AAN ALLE MEDEWERKERS VAN DIT TIJDSCHRIFT