http://www.kavevzw.be/entoinfo/18/2.htm - 2015.09.26 Frans Janssens
: Entomo-Info 18 (2)

Inhoudsopgave : ENTOMO-INFO : Jaargang 18 nr 2, 2007.

blz. 28 : I. INLEIDING

blz. 28 : II. MEDEDELINGEN

blz. 28 : II. 1. ALGEMEEN

blz. 28 : II. 1.1. Lidgeld 2007.

blz. 28 : II. 1.2. Prijslijst vorige jaargangen ENTOMO-INFO.

blz. 28 : II. 1.3. Vakantiegroeten.blz. 29 : II. 2. ACTIVITEITEN

blz. 29 : II. 2.1. NATURARIA FAIR 2007.

blz. 29 : II. 2.2. Antwerpse Koepel voor Natuurstudie (ANKONA).

blz. 29 : II. 2.2.1. In de kijker : enquête en rondetafelgesprek.

blz. 30 : II. 2.2.2. Themawandeling 'stadsflora'.

blz. 30 : II. 2.2.3. Themawandeling 'wilgen'.

blz. 30 : II. 2.2.4. Veenmolproject.

blz. 31 : II. 2.3. Arboretum te Kalmthout.

blz. 31 : II. 2.4. Natuureducatiecentrum De Vroente te Kalmthout.

blz. 32 : II. 2.5. Provinciaal Groendomein Prinsenpark.

blz. 32 : II. 2.6. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).blz. 33 : III. ENTOMOLOGISCHE BIJDRAGEN

blz. 33 : III. 1. Inventaris van Lepidoptera (vlinders)

in een Antwerpse stadstuin. Caroline Naveau.

blz. 37 : III. 2. Anthocoris butleri LE QUESNE, 1954

(Hemiptera - Heteroptera - Anthocoridae). Jos Bruers & Gaby Viskens.

blz. 40 : III. 3. UTM- en IFBL-hokken en plaatsbepaling via het internet. Arno Thomaes.blz. 45 : IV. ACTIVITEITENVERSLAG

blz. 45 : IV. 1. Globaal reisverslag : studie-weekend naar Meix-Devant-Virton.

25 mei tot en met 28 mei 2007. Rietje Weiss &

Clemens J. van den Brink.blz. 47 : V. FACETOOG : VOOR U GELEZEN

blz. 47 : V. 1. Netwantsen (Hemiptera, Heteroptera, Cimicomorpha,

Tingidae) in de provincie Antwerpen :

een voorlopige inventaris. Jos Bruers & Gaby Viskens.blz. 48 : VI. ENTOMO-JUNIOR

blz. 48 : VI. 1. Letterkader 2007-1. Caroline Naveau.blz. 48 : VII. ACTIVITEITENPLANNING 18-2

© Iedere schrijver is verantwoordelijk voor zijn artikel of verslag.

MET DANK AAN ALLE MEDEWERKERS VAN DIT TIJDSCHRIFT